Aktuality

Hledáme kolegyni nebo kolegu – výběrové řízení na katedře psychologie

Hledáme do týmu kolegyni nebo kolegu s Ph.D. nebo s magisterským titulem v oboru psychologie.

  • Uzávěrka výběrového řízení – do 26. srpna 2022
  • Vyhlášení výběrového řízení naleznete na stránkách fakulty pod tímto odkazem.

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a seznamem vědecké a publikační činnosti doručte v obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KATEDRA PSYCHOLOGIE“ do 26. 8. 2022 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Informace:
e-mail: danapo@pf.jcu.cz, dkucera@admin