Aktuality

Odešel náš emeritní profesor, prof. PhDr. František Man, CSc.

Dne 18. září 2022 zemřel po krátké, těžké nemoci pan prof. PhDr. František Man, CSc. Pan profesor byl nejstarším členem katedry psychologie, emeritním profesorem, který na Pedagogické fakultě JU vedl výuku mnoha generací studentů, budoval vědu a psychologický výzkum. 

František Man vystudoval nejprve FTVS, věnoval se intenzivně sportu, byl mj. dorosteneckým mistrem ČR v běhu. Zájem o psychologii sportu ho přivedl ke studiu psychologie na FF UK.  Psychologie byla jeho celoživotní vášní a láskou. František Man se věnoval zejména výkonové motivaci a při jejím výzkumu spolupracoval s odborníky světového renomé, s Charlesem Spielbergerem, Heinzem Heckhausenem, Willym Lensem, Charlesem Carverem a mnoha dalšími. V oblasti psychologie sportu rovněž vytvořil a adaptoval řadu diagnostických nástrojů pro zachycování emocí a motivace sportovců. V letech 1988-1989 spolupracoval s trenéry českého reprezentačního družstva v ledním hokeji (trenéři P. Wohl, S. Neveselý); podílel se i na výchově trenérů.

Vedle sportovní psychologie se zaměřil na problematiku motivace v rámci pedagogické psychologie. Publikoval klíčové poznatky o výukových cílech, paradoxních účincích  vnější motivace, o potřebách vedoucích k učení apod. Byl velmi aktivní ve vědecké společnosti Stress and Anxiety Research Society, kde se podílel na výzkumu zkouškové úzkosti, stavů optimálního prožívání, aj. a publikoval řadu prací se zahraničními kolegy. Do jeho pozdních let přijížděli zahraniční kolegové za Františkem do Budějovic a tak se dá říci, že díky němu se naše fakulta dostala do povědomí mezinárodní komunity motivačních psychologů.

František Man byl velmi laskavým, podporujícím člověkem, který se opravdově zajímal o své kolegy. Zajímal se, jak může být nápomocen mladším; zajímal se i o naše osobní radosti a starosti. Vážil si svého spojení s univerzitou, měl rád „svoji“ katedru a záleželo mu na tom, jak se bude vyvíjet. Měl a má naši úctu a zůstává s námi.

Katedra psychologie PF JU