Aktuality

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.

Kontakty

E-mail: jkressa@pf.jcu.cz

Místnost: D 207

Telefon: 387 773 220

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • aktualizace

Témata bakalářských a diplomových prací (okruhy):

Sociální opora u dětí

Šikana a její aspekty

Školská poradenská zařízení

Výchovný poradce a metodik prevence

Rodina a škola

Prevence ve školách

 

Publikační činnost:

aktualizace

Členství v odborných společnostech:

  • Institut Virginie Satirové (rodinná a systemická terapie)
  • SOFT - rodinná terapie 
  • Česká pedagogická společnost ČPDS