Aktuality

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: hospes@pf.jcu.cz

Místnost: D 222A

Telefon: 387 773 230

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Katedra pedagogiky a psychologie – vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • didaktika matematiky pro základní vzdělávání
 • didaktické přístupy v předškolní edukaci

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • badatelsky orientovaná výuka v matematice na 1. stupni ZŠ (studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ)
 • konstruktivistické přístupy k předškolní edukaci (studenti učitelství pro mateřské školy)

Publikační činnost od roku 2010

2020

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Development of Mathematics Education in the Czech Republic (1989–2018): From a Search for Structure to Mathematical Literacy. In A. Karp (Ed.), Eastern European Mathematics Education in the Decades of Change. Cham : Springer International Publishing, 2020, s. 1-44. ISBN 978-3-030-38743-3.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Hidden teacher´s incentives in teaching mathematics (a case study). Fejfar, Flégl (Eds.), Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2020, s. 212-218. ISBN 978-80-213-3022-1. ISSN 2336-744X.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Vrstevnická zpětná vazba při práci ve skupinách. Bastl, Lávička (Eds.), Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2020. Plzeň : Vydavatelský servis, 2020, s. 61-67. ISBN 978-80-86843-67-4.

LAIBRT, L., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., HOŠPESOVÁ, A., KASLOVÁ, M., SMIDŽÁROVÁ, L., JANOUŠKOVÁ, M., MAŇOUROVÁ, Z., BÍLKOVÁ, Z., PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, D., ŠMELOVÁ, E., UHLÍŘOVÁ, M., STOPENOVÁ, A., CIBÁKOVÁ, D., POLÁK, M., SMÉKALOVÁ, E., ČECH, T., FINKOVÁ, D., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Metodika rozvíjení čtenářské a matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 107 s. ISBN 978-80-244-5609-6.

2019

MESITI, C., NOVOTNÁ, J., CLARKE, D., HOŠPESOVÁ, A., HOLLINGSWORTH, H. Speaking about the mathematics classroom: a comparison of the professional lexicons of teachers’ in Australia and the Czech Republic. Graven, Venkat, Essien, Vale (Eds.), Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Pretoria, South Africa : PME, 2019, s. 89-96. ISBN 978-0-639-82154-2.

CLARKE, D., MESITI, C., ESTHER CHAN, MCh., NOVOTNÁ, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., HOŠPESOVÁ, A. Good questions and questioning: tasks and talk in mathematics and science classrooms. Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Mathematics Teaching SEMT ’19. Proceedings. Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 439-441. ISBN 978-80-7603-069-5.

MESITI, C., NOVOTNÁ, J., CLARKE, D., HOŠPESOVÁ, A., HOLLINGSWORTH, H. The professional Lexicons of mathematics teachers in the Czech republic and Australia: How do they compare?  Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Mathematics Teaching SEMT ’19. Proceedings. Opportunities in Learning and Teaching Elementary Mathematics. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 275-277. ISBN 978-80-7603-069-5.

SMIDŽÁROVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A. Pěstování matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání. Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2019, roč. 6, č. 2, s. 30-36.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., PETR, J., ROKOS, L. Teachers’ view on formative assessment – impact of experimental teaching with peerassessment. Program book EARLI 2019. 2019.

2018

EVANS, RH., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A., JENSEN, SB., NIELSEN, JA., STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S., ŽLÁBKOVÁ, I. Teacher perspectives about using formative assessment. Dolin, Evans (Eds.), Transforming Assessment: Through an Interplay Between Practice, Research and Policy. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 227-248. ISBN 978-3-319-63247-6. ISSN 2213-3623.

HOŠPESOVÁ, A., CARRILLO, J., SANTOS, L. Mathematics teacher education and professional development. In Dreyfus, Artigue, Potari, Prediger, Ruthven (Eds.), Developing research in mathematics education - twenty years of communication, cooperation and collaboration in Europe. Abingdon : Taylor & Francis Group, 2018, s. 181-195. ISBN 978-1-138-08029-4.

HOŠPESOVÁ, A. Formative Assessment in Inquiry-Based Elementary Mathematics. In Kaiser, Forgasz, Graven, Kuzniak, Simmt, Xu (Eds.), Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 249-268. ISBN 978-3-319-72169-9. ISSN 2520-8322.

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, CP., HOŠPESOVÁ, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O., ŽLÁBKOVÁ, I. Students’ Perspectives on Peer Assessment. In Dolin, Evans (Eds.), Transforming Assessment: Through an Interplay Between Practice, Research and Policy. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 141-174. ISBN 978-3-319-63247-6.

HAŠEK, R., HOŠPESOVÁ, A., KAŇKOVÁ, J., KOŠINOVÁ, M., KÖNIGSMARKOVÁ, S., KOTLASOVÁ, M., NEČEDA, L., PECH, P., PETRÁŠKOVÁ, V., ROSA, P., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 150 s. ISBN 978-80-7394-724-8.

2017

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., HOŠPESOVÁ, A. Implementace formativního hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování z pohledu učitelů. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

ARTIGUE, M., NOVOTNÁ, J., GRUGEON-ALLYS, B., HOROKS, J., HOŠPESOVÁ, A., MORAOVÁ, H., PILET, , ŽLÁBKOVÁ, I. Comparing the professional lexicons of Czech and French mathematics teachers. In Kaur, Ho, Toh, Choy (Eds.), Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - Volume 2. Singapore : Singapore: PME, 2017, s. 113-120. ISBN 978-1-387-13611-7.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem posing in prospective primary school teachers´ education: Case of Concept Cartoons. In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 491-493. ISBN 978-80-7290-955-1.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary mathematics from the pupils´ perspective. In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 205-215. ISBN 978-80-7290-955-1.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Concept Cartoons created by prospective primary school teachers. Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development. 2017.

2016

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 2016, roč. 66, č. 5, s. 549-569.

NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 440 - 447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. Assessment in inquiry based education in primary mathematics. Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th International Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 194 – 201. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Projekt ASSIST-ME – výzkum formativního hodnocení v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J., ŽLÁBKOVÁ, I., MORAOVÁ, H., BUREŠ, J. Jak si rozumíme, když popisujeme dění ve třídě – lexikon. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

HOŠPESOVÁ, A. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis scholae, 2016, roč. 10, č. 2, s. 117 - 130.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.

2015

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M. Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione (sciED), 2015, roč. 6, č. 1, s. 91-122.

SAMKOVÁ, L., TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Error patterns in computation in concept cartoons. In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 390-391. ISBN 978-80-7290-833-2.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem Posing in Primary School Teacher Training. In Singer, Ellerton, Cai (Eds.), Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice. New York : Springer Science+Business Media New York, 2015, s. 433-447. ISBN 978-1-4614-6257-6.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education (a case study). In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146-155. ISBN 978-80-7290-833-2.

HOŠPESOVÁ, A., SAMKOVÁ, L., TICHÁ, M., ROUBÍČEK, F. How Primary School Teachers Posed Problems for Inquiry Based Mathematics Education. In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 156-165. ISBN 978-80-7290-833-2.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KUČERA, D., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., ROKOS, L., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PAPÁČEK, M., DITRICH, T., ZÁVODSKÁ, R. Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. 2015.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Word problems of a given structure in the perspective of teacher training. In Krainer, Vondrová (Eds.), CERME9 Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 2916-2922. ISBN 978-80-7290-844-8.

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A. Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge. In Krainer, Vondrová (Eds.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 3241-3247. ISBN 978-80-7290-844-8.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015.

2014

HOŠPESOVÁ, A. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ a příprava učitelů. Uhlířová (Ed.), Matematické vzdělávání v primární škole – tradice, inovace. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 8-14. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 0862-9765.

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním matematickém vzdělávání. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 70-80. ISBN 978-80-210-7370-8.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Traditional versus Investigative Approaches to Teaching Algebra at the Lower Secondary Level: The Case of Equations. In Leung, Park, Holton, Clarke (Eds.), Algebra teaching around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2014, s. 59-79. ISBN 978-94-6209-706-3.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů). Vondrová (Ed.), Dva dny s didaktikou matematiky 2014. Sborník příspěvků.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, s. 9-17. ISBN 978-80-7290-801-1.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

2013

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Students and Their Teacher in a Didactical Situation. A Case Study. Kaur, Anthony, Ohtani, Clarke (Eds.), Student Voice in Mathematics Classrooms around the World. Rotterdam : Sense Publishers, 2013, s. 133-142. ISBN 978-94-6209-349-2.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Developing teachers´ subject didactic competence through problem posing. Educational studies in Mathematics, 2013, roč. 83, č. 1, Special Issue: SI, s. 133-143.

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním období. Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2013, roč. 1, č. 1, s. 33-47.

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Didactical situations in the preschool period. In Novotná, Moraová (Eds.), Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 130-138. ISBN 978-80-7290-637-6.

PETRÁŠKOVÁ, V., HOŠPESOVÁ, A. Beginning with financial literacy on primary school level? In Novotná, Moraová (Eds.), Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 351-353. ISBN 978-80-7290-637-6.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Posing problems with a given structure by pre-service teachers. In Novotná, Moraová (Eds.), Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 368-369. ISBN 978-80-7290-637-6.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Differences and Similarities in Competent Teachers´ Teaching Strategies. The Case of the Czech Republic. 2013.

HOŠPESOVÁ, A. Kvalitativní a akční výzkum. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, 79 s. ISBN 978-80-7435-290-4.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Intencionalita a matematické slovní úlohy ve školním dialogu na základní škole. Ježková, Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Praha : Univerzita Karlova, 2012, s. 254-262. ISBN 978-80-7290-620-8.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. One possible way of training teachers for inquiry based education. In Ubuz, Haser, Mariotti (Eds.), Proceedings of the Eighteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Ankara : Middle East Technical University, Ankara, 2013, s. 3105-3114. ISBN 978-975-429-315-9.

2012

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování. In Ausbergerová, Bastl, Lávička (Eds.), Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 69-74. ISBN 978-80-86843-37-7.

HOŠPESOVÁ, A. Substantial learning environments in pre-service teacher training. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 2012.

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Giving the voice to students – A case study. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2012, roč. 36, č. 36, s. 281-288.

HOŠPESOVÁ, A., SAMKOVÁ, L. Skládaní tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. Vondrová (Ed.), Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let. Sborník příspěvků celostátní konference.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 123-130. ISBN 978-80-86843-34-6.

HOŠPESOVÁ, A. Seznamte se: International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Scientia in educatione (sciED), 2012, roč. 3, č. 1, s. 65-68.

2011

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Child, geometrical preconcepts, and tessellation. International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 378-379. ISBN 978-80-7290-509-6.

HOŠPESOVÁ, A. Mosaics as substantial learning environment in geometry In Novotná, Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 158-165. ISBN 978-80-7290-509-6.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Teacher competences prerequisite to natural differentiation. Pytlak, , Rowland, , Swoboda, CERME 7 Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Rzeszów : University of Rzeszow, 2011, s. 2888-2897. ISBN 978-83-7338-683-9.

HOŠPESOVÁ, A., KUŘINA, F., CACHOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, 232 s. ISBN 978-80-7394-259-5.

HOŠPESOVÁ, A. Trendy ve výzkumu matematického vyučování. In Janík, Knecht, Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011, s. 393-397. ISBN 978-80-210-5774-6.

2010

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Effet Topaze et liaisons dans les pratiques des professeurs de mathématiques Tchèque. Revue Internationale Francophone, 2011, roč. neuveden, č. Numéro spécial 2010., s. 307-316.

HOŠPESOVÁ, A., JAGODA, E., KOUŘILOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y., ROUBÍČEK, F., STUCHLÍKOVÁ, I., SWOBODA, E., TICHÁ, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010, 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Linking in teaching linear equations - forms and purposes. The case of the Czech republic.. In Mathematical Tasks in classrooms around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2010, s. 103-118. ISBN 978-94-6091-148-4.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Reflexion der Aufgabenbildung als Weg zu Erhöhung der Lehrerprofesionalität. Mathematik im Denken der Kinder. Anregung zur mathematik-didaktischen Reflexion. Seelze : Klett, 2010, s. 122-126. ISBN 978-3-7800-1063-6.

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Promoting components of algebraic competence in school practice. Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Belo Horizonte, Brazílie : PME, 2010, s. 97-104. ISSN 0771-100X.

HOŠPESOVÁ, A., MATĚJŮ, B., FANTOVÁ, Š. Mozaiky jako podnětná výuková prostředí. Matematika 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 119-123. ISBN 978-80-244-2511-5.

HOŠPESOVÁ, A., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M. Substantial Learning Environments in Geometry. Motivation via Natural Differentiation in mathematics (The conference Childrens? Mathematics Education 2010 proceedings abstracts).. Jarosław (Polsko) : Wydawnictwo PAPIRUS, 2010, s. 24-26. ISBN 987-83-91-77-81-2-8.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training. In CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Lyon : Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), 2010, s. 1941-1950. ISBN 978-2-7342-1190-7.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem Posing, a Way to Teachers' Change. In Proceedings of ATEE Winter Conference 2010.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, ISBN 978-80-7290-430-3.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti. In Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let; sborník příspěvků celostátní konference. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 133-145. ISBN 978-80-86843-28-5.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Rozvíjení přirozené diferenciace ve vyučování matematice. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Sborník příspěvků. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 121-126. ISBN 978-80-86843-29-2.

HOŠPESOVÁ, A., PROKEŠOVÁ, L. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, s. 140-149. ISBN 978-80-7290-486-0.

HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Mosaikem als substanzielle Lernumgebungen. In Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathematik. Münster : VTM-Verlag, 2010, s. 421-424. ISBN 978-3-942197-03-8.

 

Profesní růst:

 • 1977 - ukončení studia Učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích
 • 1981 - rigorózní řízení v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha
 • 1998 - ukončení doktorského studia v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě UK Praha
 • 2005 - ukončení habilitačního řízení v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 1993 - stáže na universitách v Leedsu, Derby, Southamptonu (Velká Británie)
 • 1998 - přednáškový pobyt na Westfälische Wilhelmst-Universität Münster
 • 2000 - přednáškový pobyt na univerzitě v Dortmundu
 • 2005 - přednáškový pobyt na Pedagogické akademii v Krakově (Polsko)
 • 2007 - přednáškový pobyt na univerzitě v Koperu (Slovinsko)
 • 2015 - výzkumný pobyt projektu Lexicon na Univerzitě Melbourne 
 • 2018 - výzkumný pobyt  projektu Social Unit of Education na Univerzitě Melbourne
 • 2017 - výzkumý pobyt projektu Lexicon na univerzitě Peking
 • 2018 - Teachers College, Columbia University, New York, hostující profesor

Výuka:

 • Didaktika matematiky - studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Předškolní pedagogika - studium učitelství pro mateřské školy
 • Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ

Významné projekty

TAČR

 • Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku

  v přírodovědných předmětech a matematice

GAČR

 • Projekt 14-01417S; název: Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky; zdroj GAČR; 2014 - 2016

 • Projekt 406/08/0710; název: Rozvíjení matematické gramotnosti v základním vzdělávání; zdroj GAČR; 2009 - 2011

 • Projekt 406/05/2444 Kultura vyučování matematice; zdroj GAČR

Mezinárodní projekty

 • Projekt 321428 ASSIST-ME; název: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education Assist me; zdroj: FP7, Capacity, Collaborative Project; 2013 - 2016

 • Project number DP170102541; název The Social Unit of Learning; zdroj: the Australian Research Council’s Discovery Projects funding scheme (2018-2021)

 • The International Classroom Lexicon Project; Koordinátor Univerzita v Melbourne (prof. David Clark); 2014 - 2016

 • The Learner´s Perspective Study

 • Comenius 87636-CP-1-2000-1-Comenius-C3.1 Understanding of mathematics classroom culture in different countries

Projekty aplikované (z poslední doby)

 • „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660). 

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348 Rozvoj JU