Aktuality

Mgr. Martina Lietavcová, Ph.D.

Mgr. Martina Lietavcová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: lietam00@pf.jcu.cz

Místnost: D 218

Telefon: 387 773 211

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Výtvarné a artefiletické činnosti v mateřské škole
 • Hra a hračka v životě předškolního dítěte
 • Respektující přístup a komunikace s dětmi
 • Zralost dítěte před nádtupem do mateřské školy, do základní školy
 • Prediktory čtenářských dovedností jako faktory ovlivňující rozvoj čtenářské gramotnosti

Vyučované předměty:

 • Výtvarné techniky a jejich vedení (KPE/MVTB, KPE/MVTK)
 • Kurikulum v MŠ (KPE/MKUB)
 • Estetická výchova v MŠ (KPE/ESTK)
 • Hry v mateřské škole (KPE/MHMB)
 • Metodika činnotí v MŠ - výtvarné činnosti (KPE/WMČB)
 • Průběžná pedagogická praxe (KPE/MPXK)
 • Souvislá pedagogická praxe (KPE/SPXK)

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • Výtvarné techniky a výtvarné činnosti v mateřské škole
 • Artefiletické činnosti v mateřské škole
 • Dětský výtvarný projev předškolního dítěte
 • Grafomotorika předškolního dítěte
 • Fonologické a morfologické schopnosti předškolního dítěte
 • Prediktory čtenářských dovedností

Publikační činnost:

VALACHOVÁ, D., MURÁRIKOVÁ, Z., LIETAVCOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, R. Rozprávková grafomotorika. In Senajová Dobrodenková, Veľké Leváre : Nakladatelství INFRA Slovalia, s. r. o., Veľké Leváre, 2014, 67 s. ISBN 978-80-970213-3-7.

DVOŘÁKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., KUKAČKOVÁ, M., NÁDVORNÍKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, E. Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-162-5.

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

 

LIETAVCOVÁ, M.: Emoce a emoční inteligence. 1 a 2. část. Kafomet pro mateřské školy, 1.vyd. Stařeč, INFRA, 2008.

LIETAVCOVÁ, M.: S hudbou od podzimu do léta – 1.část, 2. část, celoroční integrovaný blok pro rozvoj hudebních a pěveckých dovedností. Kafomet pro mateřské školy, 1.vyd. Stařeč, INFRA, 2009.

LIETAVCOVÁ, M.: Dračí hrátky, integrovaný blok zaměřený na výtvarné a artefiletické činnosti.  Kafomet pro mateřské školy, 1.vyd. Stařeč, INFRA, 2010.

LIETAVCOVÁ, M.: Podzim a zima s včelími medvídky, dlouhodobý integrovaný blok. Kafomet pro mateřské školy, 1.vyd. Stařeč, INFRA, 2010.

LIETAVCOVÁ, M.: Jaro a léto s včelími medvídky, dlouhodobý integrovaný blok, pokračování. Kafomet pro mateřské školy, 1.vyd. Stařeč, INFRA, 2011.

LIETAVCOVÁ, M. Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. KAFOMET: katalog forem a metod pro mateřské školy, 2012, roč. 2012, č. 024.13, s. 1-25.

LIETAVCOVÁ, M. Jemná motorika a grafomotorika. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. A3, s. 1-34.

LIETAVCOVÁ, M. Piktogramy pro pravidla ve třídě. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. A3, s. 1-15.

LIETAVCOVÁ, M. Rozlišování obrazných znaků a symbolů. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. A3, s. 1-13.

LIETAVCOVÁ, M. Školní zralost. Do školy v pěti, šesti nebo sedmi letech.. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, roč. III, č. 7, s. 30-32.

LIETAVCOVÁ, M. Rozpoznávání některých jednoduchých tvarů s abstraktní podobou a jejich grafické napodobování.. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2014, roč. 2014, č. A3, s. 1-17.

LIETAVCOVÁ, M. Rozpoznávání a napodobování některých grafických znaků s abstraktní podobou (písmena, číslice).. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2014, roč. 2014, č. A3, s. 1-23.