Aktuality

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Kontakty

E-mail: stuchl@pf.jcu.cz

Místnost: TL 202

Telefon: 387 773 242

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Obecná psychologie - emoce, motivace
  • Psychologie osobnosti
  • Pedagogická psychologie

Psychoterapeutické zaměření:

rogersovská psychoterapie, hypnoterapie a systemická terapie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • morální emoce ve škole, podvádění ve škole
  • emoce a motivace žáků, studentů, resp. učitelů
  • další návrhy témat ze strany studentů je možné konzultovat individuálně

Projekty řešené v posledních pěti letech

GAČR 407/11/2226 (2011-2013) Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu

FP7, SiS 2008/234870 (2008-2011) Science-Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM).

FP7, SiS.2012.2.2.3-1 (2013-2015) Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education (ASSIST-ME).

 

Vybrané publikace z posledních pěti let

GLÄSER-ZIKUDA, M., STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. Emotional Aspects of Learning and Teaching: Reviewing the Field - Discussing the Issues.. Orbis scholae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-22.

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., PAPÁČEK, M. Inquiry-based teaching and future teachers´attitudes towards it.. In Hoveid, , Gray, Inquiry in science education and science teacher education: research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education.. Trondheim, Norway : Akademika Forlag, 2013, s. 167-186. ISBN 978-82-519-2933-2.

TRNKA, R., STUCHLÍKOVÁ, I. (2013). Anger coping strategies and anger regultation: gender differences, theory development and future directions. pp. 123-144. Trnka R., Balcar K., Kuska M. (Eds.) Re-Constructing Emotional Spaces: From Experience to Regulation. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken.

STUCHLÍKOVÁ, I.,  PETR, J., PAPÁČEK, M. (2013). Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes towards it. In M. H.Hoveid, P.Grey (Eds.) Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education, pp. 167-189. Trondheim: Akademika Publishing.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2014). Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 58, 471-484.

ŠOLCOVÁ, I.,  STUCHLÍKOVÁ, I., GUŠČIN, V. I. (2014). MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha: Academia.

STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLIKOVA, I., CAKMAKCI, G., PELEG, R.  BARAM-TSABARI, A. (2016). Impact of initiatives to implement science inquiry: a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science education systems. Cultural Studies of Science Education, 11 ,1-29. 

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 2017, from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155.

PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. (2017). Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 67, 161-176.

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A.,GROB,R, HOLMEIER, M., MONTPIED, P.,  MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ perspectives on Peer Assessment. In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing.

EVANS, R.,  CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A.  BIRCH JENSEN, S.,NIELSEN, J.A. STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S. & ZLABKOVA, I. (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (227-248). In J. Dolin, R. Evans (Eds.), Transforming Assessment (pp.141-173). Springer International Publishing.