Aktuality

Doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: anohavova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

 

Oblasti profesního zájmu:

  • exprese a expresivita ve výchově a vzdělávání
  • psychosomatický přístup k hlasově-osobnostnímu rozvoji
  • psychologická gramotnost, didaktika psychologie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • sebepojetí jedince a jeho rozvoj
  • využití exprese ve výchově a vzdělávání
  • výuka psychologie

 

Vyučované předměty:

Hlasová a řečová výchova (KPE/HRV)

Psychologie smyslu a odpovědnosti (KPE/PSOZ)

Úvod do psychologie (KPE/UPYZ, KPE/ÚDPB)

Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu (KPE/MPPZ)

Základy metodologie (KPE/YZMB)

Didaktika psychologie (KPE/YDPN1, YDPN2)

Psychohygiena (KPE/UPH)

Psychohygiena v práci s lidmi (KPE/YPHGB)

 

Publikační činnost

Monografie
Bauman, P., Daniel, M., Erban, V., Kočerová, M., Macků, R., Machula, T., Machulová, H., Muchová, L., Nohavová, A., Řepa, K., Skalický, K., Slavík, J., Zbudilová, H., & Niklesová, E. (2013). Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice: Teologická fakulta JU. ISBN 978-80-7394-432-2.
Jošt, J., Man, F., Nohavová, A., Stuchlíková, I., Mazehóová, Y., Suda, S., Hagtvet, KA., Petrášková, V., Brabcová, D., Nota, J., Krninský, L., Bílá, J., Krajícová, M., Kozelka, P., Pavelková, I., Škaloudová, & A., Kubíková, K. (2013). Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele. Praha: EDUKO. ISBN 978-80-87204-66-5.

Kapitola v monografii
Nohavová, A. (2013). Hlasová tvorba jako způsob sebepoznávání. In J. Slavík, V. Chrz, & S. Štech (Eds.), Tvorba jako způsob poznávání (pp. 463–490). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2335-1.
Nohavová, A. & Krámský, D. (2015). Problém kolísavé validity testů založených na morálně dilematických příbězích. In J. Jošt, A. Nohavová, & H. Havlisová (Eds.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení (pp. 5–20). Praha: EDUKO. ISBN 978-80-88057-18-5.

Nohavová, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 363–379). Brno: Masarykova univerzita.

Nohavová, A., & Mikulová, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 381–397). Brno: Masarykova univerzita.

 

Odborný článek
Nohavová, A., & Slavík, J. (2011). Rozvoj hlasu pro pedagogickou komunikaci – mezi reflexí a prožitkem. Journal of Pedagogy, 2(1), 92–106. ISSN 1338-1563. DOI 10.2478/v10159-011-0006-0.
Nohavová, A., & Slavík, J. (2012). Expression – An Experimental Field for Investigation and Management of the Paradox of Education (With Illustrations from Voice Education). International Education Studies, 5(6), 24–35. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v5n6p24.
Preiss, M., Nohavová, A., & Stuchlíková, I. (2013). Poctivost a podvádění během vysokoškolského studia. E-psychologie, 7(1), 1–18. ISSN 1802-8853. http://e-psycholog.eu/pdf/preiss-etal.pdf.
Preiss, M. Klein, H. A., Levenburg N. M, & Nohavova, A. (2013). A Cross-Country Evaluation of Cheating in Academia – A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 11(2), 157–167. ISSN 1570-1727 Doi: 10.1007/s10805-013-9179-6.
Chrz, V., Nohavová, A., & Slavík, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), 21–46. ISSN 1803-7437. Dostupné z http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1146/ 1422.

Nohavová, A., & Mareš, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České republice. E-psychologie, 10(4), 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf. O aktivitách informuje i EFPTA na svých stránkách zde: http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7

Slavík, J., Chrz, V., & Nohavová, A. (2017). Editorial. Kultura, umění a výchova, 5(1). ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=153.

Nohavová, A. (2017). Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 5(1). ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=160.

Článek ve sborníku
Nohavová, A., & Sovová, P. (2009). Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů. In M. Šucha, M. Charvát, & V. Řehan (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (pp. 199-207). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2374-6.
Nohavová, A., & Mazehóová, Y. (2010). Psychologický pohled na rozvoj hlasových kompetencí. In M. Popelová (Ed.), 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca (pp. 145-153). Nitra: Univerzita Konštantína filozofa. ISBN 978-80-8094-699-9.
Nohavová, A. (2011). Psychosomatický pohled na osobnost a její hlas – o výzkumném přístupu k tomuto fenoménu. In J. Wernerová (Ed.), Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. Celostátní konference ČAPV (CD-ROM). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-722-2.
Nohavová, A., & Slavík, J. (2011). Výzkumný přístup ke zkoumání hlasové změny jako Jáské zkušenosti u budoucích učitelů. In M. Šucha, M. Charvát, & V. Řehan (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe (pp. 101-106). Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2906-9.
Nohavová, A., & Slavík, J. (2011). Individualizace ve vztahu ke kulturní transmisi v expresivních oborech. In O. Kaščák, & B. Pupala (Eds.), Škola – statický element v sociálnej dynamike (pp. 147-153). Bratislava: lura Edition, spol. s r.o. ISBN 978-80-8078-459-1.
Nohavová, A. (2014). Výchovný efekt exprese: učit se o tom nebo to zakoušet ve vlastní tvorbě. In J. Mareš (Ed.), Učíme psychologii / Teaching Psychology 2012 (elektronický sborník). Brno: Masarykova univerzita.
Nohavová, A. (2014). Tacitní výraz a tacitní význam v psychosomatice (v psychosomatické hlasové výchově). In M. Friedlová, & M. Lečbych, Společný prostor / Common space 2014 (pp.84 –94). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4411-6.
Nohavová, A. (2015). Psychosomatická hlasová výchova jako cesta k rozvíjení potenciálu osobnosti. In M. Friedlová, & M. Lečbych, Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin (pp. 175-193). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4599-1.

Nohavová, A. (2015). Exprese v expresivní terapii a ve výuce psychologie. In M. Friedlová, & M. Lečbych, SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2015 (pp. 83-94). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4604-2.

Poster
Nohavova, A. (2009). Psychological aspects of Voice Education. 11th European Congress of Psychology, Oslo (NOR).
Nohavova, A. (2010). Voice and Personality in Voice Training as a Psychosomatic Discipline. 15th European Conference on Personality, Brno (CZ).
Mazehoova, Y., & Nohavova, A. (2011). Individual Differences in Personality Growth and in Vocal Expression.12th European Congress of Psychology ECP11, Istanbul, (TUR).

Přednáška na konferenci
Nohavová, A., & Sovová, P. (2009). Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII, Olomouc (CZ).
Nohavová, A., & Mazehóová, Y. (2010). Psychologický pohled na rozvoj hlasových kompetencí. 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, Nitra (SK).
Nohavová, A. (2010). Psychosomatický pohled na osobnost a její hlas – o výzkumném přístupu k tomuto fenoménu. Kam směřuje současný pedagogický výzkum?, Liberec (CZ).
Nohavová, A., & Slavík, J. (2011). Výzkumný přístup ke zkoumání hlasové změny jako Jáské zkušenosti u budoucích učitelů, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie, Olomouc (CZ).
Nohavová, A., & Slavík, J. (2011). Individualizace ve vztahu ke kulturní transmisi v expresivních oborech, Škola – statický element v sociálnej dynamike, Jasná (SK).
Nohavová, A. (2012). Výchovný efekt exprese: učit se o tom nebo to zakoušet ve vlastní tvorbě. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2012, Brno (CZ).
Nohavová, A. (2013). Výchovný efekt exprese na příkladu psychosomatické hlasové výchovy. Zkušenost-reflexe-učení, Brno (CZ).
Nohavová, A. (2014). Dva rozměry hlasové exprese. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“, České Budějovice (CZ).
Nohavová, A. (2014). Metafora ve výuce psychologie. Učíme psychologii / Teaching psychology, Brno (CZ).
Nohavová, A. (2014) Tacitní výraz a tacitní význam v psychosomatice (v psychosomatické hlasové výchově). Společný prostor – common space, Olomouc (CZ).
Nohavová, A. (2014). Moral reasoning and ethics of university students. 28th International Congress of Applied Psychology, Paříž (FR).
Nohavová, A. (2015). Exprese v expresivní terapii a ve výuce psychologie. Společný prostor 2015, Olomouc (CZ).
Nohavová, A., & Krámský, D. (2015). Validity problem of moral reasoning test in regards to the theory of one/third perspective. 14th European Congress of Psychology, Miláno (IT).
Nohavová, A. (2015). Možnosti užití exprese ve výuce psychologie. Exprese v tvorbě a poznávání, Praha (CZ).

Stuchlíková, I., & Nohavová, A. (2016). Psychology teaching in the Czech Republic - what we are dealing with. EFPTA Conference, Praha (CZ).

Nohavová, A.,  & Chrz, V. (2016). Využití exprese ve výuce psychologie směřující k psychologické gramotnosti. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice (CZ).
Nohavová, A. (2016). Výuka psychologie směřující k psychologické gramotnosti. Psychologické dny 2016, Olomouc (CZ).
Nohavová, A. (2016). Učitel a jeho subjektivní teorie výuky. Učíme psychologii / Teaching psychology, Brno (CZ).
 

 

Kvalifikační práce
Nohavová, A. (2012). Psychologické souvislosti hlasu a sebepojetí jedince. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU - Katedra pedagogiky a psychologie.

Recenze
Gulová, L., & Šíp, R. (Eds.) (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.

Ocenění za nejlepší poster
Preiss, M., Klein, H. A., & Nohavová, A. (2012). A Cross-Country Evaluation of Cheating in Academia: Comparison of US and Czech Data. Europlat 2012, Conference at Vilnius University, Lithuania.