Aktuality

Mgr. Dita Podhrázská, Ph.D.

Mgr. Dita Podhrázská, Ph.D.

Kontakty

E-mail: dpodhrazska@pf.jcu.cz

Místnost: D 218

Telefon: 387 773 211

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: LS: kdykoliv po domluvě dpodhrazska@pf.jcu.cz; 

Oblasti profesního zájmu:

 • Proměny pojetí české mateřské školy
 • Osobnost a profesní kompetence předškolního pedagoga
 • Řízení mateřské školy v teorii a praxi
 • Kurikulum předškolního vzdělávání a jeho aplikace do praxe
 • Hudebně pohybové činnosti v mateřské škole
 • Alternativní vzdělávací systémy

Témata bakalářských a diplomových prací:

Témata bakalářských a diplomových prací se odvíjejí od návrhů studentů a výše uvedených oblastí profesního zájmu

 • Proměny mateřské školy
 • Aktuální témata v předškolním vzdělávání
 • Osobnost a kompetence předškolního pedagoga 
 • Hudební činnosti v mateřské škole
 • Alternativní vzdělávací programy
 • Pohybové činnosti v mateřské škole

Vyučované předměty:

 • Předškolní pedagogika 
 • Úvod do pedagogiky a dějiny pedagogiky
 • Kurikulum v MŠ 
 • Alternativní vzdělávací programy 
 • Tělesná výchova pro MŠ s didaktikou 
 • Pedagogická praxe
 • Metodika činností v MŠ 

Publikační činnost:

PODHRÁZSKÁ, Dita a Miroslav PROCHÁZKA. Metody práce v předškolním vzdělávání se zaměřením na prožitkové a situační učení v praxi mateřských škol In: ULIČNÁ, Klára  et al. Rozvoj pregramotností v předškolním vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-125-8.

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a D. PODHRÁZSKÁ. (2016). Problematika profesních kompetencí předškolního pedagoga. In Sapere Aude 2016 s podtitulem Reflexe vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 33-40. ISBN 978-80-87952-16-0.