Aktuality

Mgr. Lukáš Laibrt

Mgr. Lukáš Laibrt

Kontakty

E-mail: laibrt@pf.jcu.cz

Místnost: D 209

Telefon: 387 773 365

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Sociální pedagogika
  • Pedagogika volného času (základy, metodika a aplikace)
  • Zážitková pedagogika
  • Filozofie pro děti

Tematické okruhy pro bakalářské a diplomové práce:

  • aktualizace

Publikační činnost:

LAIBRT, L., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., HOŠPESOVÁ, A., KASLOVÁ, M., SMIDŽÁROVÁ, L., JANOUŠKOVÁ, M., MAŇOUROVÁ, Z.,BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, D., ŠMELOVÁ, E., UHLÍROVÁ, M., STOPENOVÁ, A., CIBÁKOVÁ, D., POLÁK, M., SMÉKALOVÁ, E., CECH, T., FINKOVÁ, D. Metodika rozvíjení čtenářské a matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 107 s. ISBN 978-80-244-5609-6.

MACKŮ, M.; LAIBRT, L. Kurzy rozvoje myšlení: pracovní sešit. České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti. 2013. ISBN 978-80-7394-413-1.

PROCHÁZKA, M., KRESSA, J., HYNEK, J., LAIBRT, L., BLAŽKOVÁ, M., FORTOVÁ, D., GAJEROVÁ, E. Sborník metodických materiálu: Metodické listy k realizaci školní prevence rizikového chování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019, 88 s. ISBN 978-80-7394-788-0.