Aktuality

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: zbajgarova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Psychoterapie (práce se sny, práce s tělem, Gestalt psychoterapie, taneční a pohybová terapie)
 • Raný vývoj dítěte
 • Molekulární psychologie (souvislost genetických polymorfismů a psychických vlastností, epigenetické faktory)

Témata bakalářský a diplomových prací:

 • Pocity viny matek (popř. otců) ohledně výchovy dětí
 • Mateřský perfekcionismus
 • Overindulging výchova
 • Vyjednávání rozdělení péče o děti mezi partnery
 • Zážitek nepřijetí kolektivem ve třídě a následný sociální vývoj
 • Strategie pedagogů pro začleňování outsiderů do kolektivu
 • Dilemata matek ohledně zaměstnání při MD
 • Raný temperament, výchova a vývojové výstupy
 • Emoční socializace dítěte
 • Reakce otců na emoce dětí
 • Raný obtížný temperament a jeho další vývoj

 

Publikační činnost:

Bajgarova, Z., & Bajgar, A. (2019; early view). The relationships among MAOA, COMT Val158Met, and 5‐HTTLPR polymorphisms, newborn stress reactivity, and infant temperament. Brain and Behavior, e01511.

Bajgarová, Z., & Stuchlíková, I. (2019). Obtížný temperament v raném dětství. Ceskoslovenska Psychologie, 63(1), 104-115.

Bajgarová, Z., & Stuchlíková, I. (2018). Partner relationships and the raising of a temperamentally difficult infant. Human Affairs, 28(3), 219-232.

Bajgarová, Z. (2015). Výchovné strategie rodičů dětí s obtížným temperamentem. In J. Jošt, A. Nohavová, H. Havlisová (Eds.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení (pp. 89-103). Praha: EDUKO

Bajgarová, Z. (2016). On a ona rodiči: partnerská láska v rodinách s malými dětmi. In. K. Hosáková, L. Viktorová (Eds.), Sborník příspěvků konference Láska ve 21. století (pp. 6-10). Brno: Tribun EU.

 

Kvalifikační práce:

Bajgarová, Z. (2017). Obtížný temperament v raném dětství. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU - Katedra pedagogiky a psychologie. Dostupné z: https://theses.cz/id/tekpas/Dizertace_Bajgarov.pdf