Aktuality

Mgr. Petra Waldaufová

Mgr. Petra Waldaufová

Kontakty

E-mail: pwaldaufova@pf.jcu.cz

Místnost: D 219

Telefon: 387 773 232

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

Hudební činnosti v mateřské škole.

Dramatické a tvořivé hry v mateřské škole.

Čtenářská pregramotnost u dětí předškolního věku s ohledem na rozvoj jazykových dovedností.

Matematická pregramotnost v souladu se současným pojetím rozvoje dítěte.

Prosociální činnosti a hry v mateřské škole, respektující přístup k dítěti a komunikace s dětmi.

Vyučované předměty:

·         Didakt.itegr.vzděláv.III (tvoř.dramatika) - KPE/WDIB3

·         Dramatické hry v MŠ I - KPE/MDHB1

·         Dramatické hry v MŠ I - KPE/MDHK1

·         Estetika II - KPE/MESB2 

·         Estetika II - KPE/MESK2 

·         Pedagogická praxe asistentská - KPE/MPPAB

·         Pedagogická praxe průběžná v běžné MŠ II - KPE/WPXB2

·         Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací - KPE/MROB1

Témata bakalářských prací:

·         Hudební činnosti v mateřské škole.

·         Využití dramatických her v mateřské škole.

·         Matematická pregramotnost v mateřské škole

Spolupráce na publikaci:

SVOBODOVÁ, Eva a Miluše VÍTEČKOVÁ. Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1243-0.