Aktuality

Mgr. Klára Kováčová

Mgr. Klára Kováčová

Kontakty

E-mail: kkovacova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon:

Katedra psychologie

Konzultační hodiny LS21/22: úterý 14-15 hod, pod předchozí domluvě osobně v TL204 nebo online přes MS Teams.

Aktuálně působím jako psycholog ve zdravotnictví na Dětském a dorostovém detoxikačním oddělení pod Psychiatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jsem zařazena do specializačního vzdělávání v klinické psychologii. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pracuji na pozici asistenta na Katedře psychologie v rámci Pedagogické fakulty, kde vyučuji rozvojové předměty pro studenty učitelství.

Aktuální projekty:

Otevřená výzva II - 01/2022 - 06/2023 projekt Využití záznamu interakcí k nácviku pedagogické komunikace

Vědecká a publikační činnost:

Plassová, M., Kováčová, K. (2021). The relationship between learning goals and formative assessment among Czech elementary school children. Příspěvek prezentovaný na konferenci ICP2020, červenec 2021, Praha, Česká republika

Staněk, J., Kováčová, K. (2020). Sežehl svým plamenem Ragnaros životy hráčů? Psychologická studie efektu vydání WoW Classic na životy hráčů. Příspěvek prezentovaný na konferenci PhD existence, X. ročník, únor 2020, Olomouc, Česká republika

Kováčová, K., Stuchlíková I. (2019). Validation of learning motivation measure Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) in the Czech Republic. Poster session presented at: Self-Determination Theory Conference 2019; 7th International Self-Determination Theory Conference; 2019 May 21-24; Egmond aan Zee, Netherlands

Kováčová, K. (2018). Aktuální trendy ve výzkumu motivace ve školní třídě. Příspěvek prezentovaný na konferenci Den se školní psychologií, červen 2018, Praha, Česká republika.

Kováčová, K. (2018). Učitel v roli Tvůrce. Příspěvek prezentovaný na konferenci  Systemický přístup v multikulturní výchově, červen 2018, Praha, Česká republika.

Oblasti zájmu pro vedení závěrečných prací:

- užívání návykových látek v adolescenci

- osobnost učitele a jeho profesní rozvoj

- působení na žáky v oblasti motivace a osobního rozvoje