Aktuality

Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D.

Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D.

Kontakty

E-mail: mackur@pf.jcu.cz

Místnost: D209

Telefon: 387 773 365

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG
Konzultační hodiny ZS 2022/23:
středa 9:30-10:30, D209 (běžné konzultace)
středa 11:00-12:00, Kavárna Magnolia, Kněžská 331/33
ve zkouškovém období dle předchozí domluvy

web: http://vyuka.mucamaca.cz, twitter: http://twitter.com/vyukaRM

Oblasti profesního zájmu:
- hra a zážitková pedagogika
- pedagogika volného času / vychovatelství
Témata bakalářských a diplomových prací:
- hra (tvorba her, reduktivní a restitutivní pojetí)
- zážitková pedagogika (zimní zážitkové a expediční kurzy, adaptační kurzy)

 

 

 

 

 

 

 


 

Publikační činnost:

MONOGRAFIE
MACKŮ, R. Instantní, nebo skutečné řešení problému? Zlín: Verbum, 2015. ISBN 978-80-87500-74-3.

PŘÍSPĚVKY DO PERIODIK
MACKŮ, Richard. Filozofia pre deti a voľnočasové aktivity. Vychovavateľ, časopis pedagogov, Bratislava: Educatio, 56, 7, od s. 26-29, 4 s. ISSN 0139-6919. 2008. Název česky: Filozofie pro děti a volnočasové aktivity
MACKŮ, Richard a Michal KAPLÁNEK a Anna DUDOVÁ. Mnohotvarý fenomén animace. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 21, 3, od s. 284-305, 21 s. ISSN 1211-4669. 2011.
MACKŮ, Richard. Informal Education - animace ve výchově nebo sociální práce? E-Pedagogium, Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 11, I/2011, od s. 9-17, 8 s. ISSN 12137758. 2011.
MACKŮ, Richard a Magda Ledvinková. Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii osvobození. Caritas et Veritas, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2, 2011, od s. 68-78, 11 s.
MACKŮ, R., KAPLÁNEK, M. a A. DUDOVÁ. Kulturní animace – filosofická východiska a praktické využití. Caritas et Veritas, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2, 2014, od s. 60-68, 9 s.
MACKŮ, R., RÖHREROVÁ, V. Instruktor – profesionál! Dělník nebo animátor? Caritas et Veritas, České Budějovice: Teologická fakulta JU, 2, 2017, od s. 70-78, 9 s.
MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Socio-edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity! Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 27, 4, od s. 558-574, 17 s.
MACKŮ, R., BLAŽKOVÁ, M. Pohyb na „adaptačních kurzech” pro začínající studenty Studia Kinanthropologica, České Budějovice: Pedagogická fakulta, 19, 3, od s. 165-169, 5 s.
MACKŮ, R. Proč říkáme „kurz“? Gymnasion. Praha: Nadace Pangea, vol. 2, roč. roč. 17, 2020, od s. 15-16, 2 s.
Macků, R., Jirásek, I., Němec, J. Implicitně náboženské aspekty dětské literatury Jaroslava Foglara. Religio: Revue pro religionistiku 29/1, 2021, od s. 33-56., 23 s. - 33% https://doi.org/10.5817/Rel2021-1-2

RECENZE DO PERIODIK:
MACKŮ, R. Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy. Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MUNI, vol. 4, roč. 144, 2020, od s. 60-61, 2 s.
MACKŮ, R. Fond her 2: Výběr z her a programů připravených pro kurzy Instruktorů Brno. Gymnasion. Praha: Nadace Pangea, vol. 1, roč. roč. 17, 2020, od s. 89-90, 2 s.

KAPITOLY DO MONOGRAFIÍ
MACKŮ, Richard a Iva ŽLÁBKOVÁ. Filozofie pro děti -animace k osobní reflexi v "hledajícím společenství". In Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. od s. 107-111, 5 s. ISBN 978-80-7399-611-6.
MACKŮ, Richard. Filozofováním k rozvoji kritického a tvořivého myšlení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In NĚMEC, J. (ed.) Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno : Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-224-6.
MACKŮ, Richard. Informální edukace jako jedna z forem netradičního vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In NĚMEC, J. (ed.) Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno : Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-224-6.
MACKŮ, Richard a Michal Kaplánek. Informální edukace a neformální vzdělávání. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti - čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Praha : Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0450-3.
MACKŮ, Richard. Rozvíjení myšlení jako předpoklad kompetence k řešení problémů. In BAUMAN, P. (ed.) Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? České Budějovice: TF JU, Centrum filozofie pro děti, 2013. Od s. 186-207, 22 s. ISBN 978-80-7394-432-2.
MACKŮ, R. Pohyb na adaptačních kurzech. In Švamberk Šauerová, M. (ed.), Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (s. 243-253). Praha: Palestra, 2016.
MACKŮ, R. Metody a principy pedagogiky volného času In Kaplánek, M. (ed.) Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. Od s. 122-135 a 181-187, 20 s. ISBN 978-80-262-1250-8.

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU
MACKŮ, Richard. Metody rozvoje kompetence k řešení problémů jako předmět pedagogického výzkumu. In ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. od s. 263-273, 8 s. ISBN 978-807368-769-4.
MACKŮ, Richard. Rozvoj kompetence k řešení problémů na zážitkových kurzech pro VŠ studenty. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 2011. 8 s.
BAUMAN, Petr. a Richard MACKŮ. Leisure education: A post-totalitarian concept? In MCFEE, M. (ed.) Leisure, Living, Learning. Education in Sport Tourism and the Outdoors. Edinburgh: 2012.
MACKŮ, Richard; KŘENKOVÁ Eva. Ohodnocování dobrovolníků ve volnočasových zařízeních. In J. Nový. Dobrovolnictví ve výzkumu a v praxi, s. 33-41. Praha: VŠE v Praze, Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1986-9.

POPULARIZUJÍCI TEXTY - VÝBĚR
MACKŮ, Richard. Dramaturgie? Nutná dovednost pro každého skautského vychovatele! červen-září 2011. Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka., 2011. 2
s. Skauting. ISSN 1210-9827.
MACKŮ, Richard. "Scénář akce" -popis kompetence pro skautské vůdcovské zkoušky. Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2011. 3 s. Manuál k vůdcovské zkoušce (experimentální vydání).
MACKŮ, Richard. Kompetence k řešení problémů. Skauting, Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2011. Říjen-listopad, 2s. Skauting. ISSN 1210-9827.
MACKŮ, Richard a Lukáš Laibrt (Eds.). Kurzy rozvoje myšlení. Pracovní sešit. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Centrum filozofie pro děti, 2013. ISBN 978-80-7394-413-1
MACKŮ, R. Třikrát stejně a přece jinak! Gymnasion. Praha: Nadace Pangea, vol. 2, roč. roč. 17, 2020, od s. 33-39, 6 s.

UČEBNICE
MACKŮ, Richard. Kreativní myšlení a řešení problémů. In Řehoř P. (Ed.) Podpora podnikavosti – Učebnice, s. 27 – 38. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-755-2.