Aktuality

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Kontakty

E-mail: mproch@pf.jcu.cz

Místnost: D 206

Telefon: 387 773 360

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Vyučované předměty:

  • Pedagogická diagnostika KPE/PDGZ
  • Pedagogické aspekty prevence závislostí KPE/PDPZ, PDPS

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • aktualizace

Garant bakalářského studia Sociální pedagogika

Publikační činnost:

Procházka, M. Možnosti a meze výchovného působení učitele - školního metodika prevence.. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež.. 3. 168-170. 2005. Praha, Praha, ISV, s. r. o.. 80-86642-43-7.

Procházka, M. Učitel - metodik prevence na školách a jeho příprava. Socialia 2004. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 4. 349-352. 2005. Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus. 80-7041-283-6.

Procházka, M. Učitel - metodik prevence na školách a jeho příprava.. História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdělávania, 1. diel. 2. 367-368. 2005. Banská Bystrica, Banská Bystrica, PF UMB Banská Bystrica. 80-8083-107-6.

Procházka, M. Komunikační kompetentnost jako předpoklad úspěšného působení v územní samosprávě. Sborník příspěvků z V. konf. k probl. vzdělávání ve veřejné správě - Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě.. V4. 97-100. 2003. Olomouc-Krajský úřad, Olomouc, Univerzita Palackého. 80-244-0726-4.

Procházka, M. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce. Školní didaktika. 5. 263-267. 2002. Praha, Portál. 80-7178-253-x.

Procházka, M. Rozvoj grafomotoriky u předškoláků. Informatorium. 7(5), 17. 2000. CZ.

Procházka, M.; Kohoutová, A. Fantazie z papíru. Informatorium. 7(2), 19. 2000. Praha. 1210-7506.